Price Reduced

1986 Chevrolet Camaro

1986 Chevrolet Camaro Z/28
$13,995

ENGINE: 5.0 Liter V8

TRANSMISSION: Automatic (700R4)

COLOR: Bright Red

INTERIOR COLOR: Red

1993 Chevrolet Camaro

1993 Chevrolet Camaro Pace Car
$17,995

ENGINE: 5.7 Liter LT1 V8

TRANSMISSION: Automatic

COLOR: Black

INTERIOR COLOR: Black

1993 Chevrolet Corvette

1993 Chevrolet Corvette
$24,995

ENGINE: 350 C.I. LT1 V8

TRANSMISSION: Automatic

COLOR: Ruby Red Pearl

INTERIOR COLOR: Ruby Red

Price Reduced

1996 Chevrolet Corvette

1996 Chevrolet Corvette Collectors Edition
$16,995

ENGINE: 350 C.I. LT1 V8

TRANSMISSION: Automatic

COLOR: Silver

INTERIOR COLOR: Black

1997 Chevrolet Camaro

1997 Chevrolet Camaro
$12,995

ENGINE: 350 C.I. LT1 V8

TRANSMISSION: Automatic

COLOR: White

INTERIOR COLOR: White/Black

2002 Pontiac Trans Am

2002 Pontiac Trans Am
$12,995

ENGINE: 5.7 Liter LS1 V8

TRANSMISSION: Automatic

COLOR: Pewter

INTERIOR COLOR: Black

2004 Chevrolet Corvette

2004 Chevrolet Corvette
$25,500

ENGINE: 5.7 Liter V8

TRANSMISSION: 4 Speed Automatic w/ Overdrive

COLOR: Black

INTERIOR COLOR: Black

2006 Chevrolet Corvette

2006 Chevrolet Corvette
$29,995

ENGINE: 6.0 Liter LS2 V8

TRANSMISSION: Automatic

COLOR: White

INTERIOR COLOR: Red

2007 Chevrolet Corvette Z06

2007 Chevrolet Corvette Z06
$43,995

ENGINE: 7.0 Liter LS7 V8

TRANSMISSION: 6 Speed Manual

COLOR: Black

INTERIOR COLOR:

2007 Shelby GT500

2007 Shelby GT500
$36,995

ENGINE: 5.4 Liter Supercharged V8

TRANSMISSION: 6 Speed Manual

COLOR: Black

INTERIOR COLOR: Black

2008 Factory Five GTM

2008 Factory Five GTM
$119,995

ENGINE: 427 C.I. LS7 V8

TRANSMISSION: 6 Speed Manual

COLOR: Yellow

INTERIOR COLOR: Black

2008 Shelby GT 500KR

2008 Shelby GT 500KR
$54,995

ENGINE: 5.4 Liter Supercharged V8

TRANSMISSION: 6 Speed Manual

COLOR: Red

INTERIOR COLOR: Black

2010 Chevrolet Camaro

2010 Chevrolet Camaro SS
$24,995

ENGINE: 6.2 Liter V8

TRANSMISSION: 6 Speed Automatic w/ Paddle Shift

COLOR: Black

INTERIOR COLOR: Black

2010 Chevrolet Corvette Grand Sport

2010 Chevrolet Corvette Grand Sport
$35,995

ENGINE: 6.2 Liter LS3 V8

TRANSMISSION: 6 Speed Manual

COLOR: Burgandy

INTERIOR COLOR: Tan

2011 Shelby GT500

2011 Shelby GT500
$54,995

ENGINE: 5.4 Liter Supercharged V8

TRANSMISSION: 6 Speed Manual

COLOR: Kona Blue

INTERIOR COLOR: Black

2012 Shelby GT500

2012 Shelby GT500
$62,500

ENGINE: 5.4 Liter Supercharged V8

TRANSMISSION: 6 Speed Manual

COLOR: Kona Blue

INTERIOR COLOR: Black

2013 Chevrolet Corvette Z06

2013 Chevrolet Corvette Z06
$62,995

ENGINE: 7.0 Liter V8

TRANSMISSION: 6 Speed Manual

COLOR: Arctic White

INTERIOR COLOR: Diamond Blue

2016 Chevrolet Corvette

2016 Chevrolet Corvette
$59,995

ENGINE: 6.2 Liter LT1 V8

TRANSMISSION: 8 Speed Automatic

COLOR: Red

INTERIOR COLOR: Black